Công ty CP ENASA VIỆT NAM

0919.879.981 - 0837 528286 - 0837 528289

Địa chỉ: 129 Đường số 8, KP7.P.Bình Hưng Hòa B, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

ELSIN 20EC

 ĐẶC TRỊ RẦY NÂU 

 

 

Thành phần :   Nitenpyram 20% + Dung môi và Phụ gia đặc biệt: 80%

Phòng trị: Rầy nâu hại lúa  (Nilaparvata lugens Stal )
 

 

ELSIN 10EC

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 

 

Thành phần: Nitenpyram: 10%

Đối tượng phòng trừ:

1. Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal)
2. Rầy lưng trắng hại lúa (Sogata furcifera Horvath)
3. Rệp muội hại đậu (Aphis craccivora Koch )
4. Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F. )
5. Bọ nhảy hại rau cải (Phyllotreta striolata F. )

 

 

ELSIN 600 WP

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60% + Phụ gia đặc biệt 40%

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

ECASI 20EC

ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

 

Phòng trừ:  rệp sáp (giả) (Pseudococus sp., Planococcus sp.)

hại trên cà phê  (đồng thời hại cây ăn quả và nhiều loại cây trồng khác)

 

Thành phần:  
Chlorpyrifos ethyl: 2%, Acetamiprid: 18%
Dung môi và phụ gia rất đặc biệt: 80%


 

 

EBATO 160SC

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần:  Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

Phòng trị:
Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)
Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)

 

 

ELINCOL 12ME

THUỐC SÂU SINH HỌC

 

Thành phần: Azadirachtin 1000 ppm + (Abamectin 6 g + Emamectin benzoate 5 g) / L

Phòng trừ:
Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens
F.)
Sâu cuốn lá hại lúa (Cnaphalocrocis medinalis
Guenée)
Nhện  (nhện đỏ, nhện gỉ sắt) hại cam (Panonychus citri
McGregor, Phyllocoptruca oleivora Ashmead)

 

 

Xem Thêm >>

EFIGO 333SC

 ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ LÚA 

 

Thành phần: Chlorothalonil 302 g + Metalaxyl 30 g + Cymoxanil 1 g / L

Phòng trừ : Bệnh vàng lá chín sớm trên lúa  (Do nấm Gonatophrgamium sp.)   

             Bệnh chết nhanh trên hồ tiêu (Do nấm Phytophthora sp.)

 

 

 

ENSINO 400 SC

ĐẶC TRỊ 3 BỆNH HẠI LÚA 

 

 

Thành phần Tricyclazole 300g + Hexaconazole 63g + Difenoconazle 37g / L

Phòng trừ:
Một số bệnh chính trên lúa và cà phê
1. Bệnh đạo ôn/ lúa ( Pyricularia  oryzae  Cavara)
2. Bệnh đốm vằn/ lúa ( Rhizoctonia solani Kuhn )
3. Bệnh lem lép hạt/ lúa ( gây bởi các nấm  Curvularia spp . , Bipolaris oryzae , Fusarium sp.,...)
4. Bệnh Gỉ sắt/ Cà phê (Hemelia vastatrix Berk et Broome )

 

 

ENSINO 365 SC

ĐẶC TRỊ  BỆNH ĐẠO ÔN
 
Thành phần:  
Tricyclazole 350 g +  Hexaconazole 10g  + Difenoconazole 5g / L

Phòng trừ:  bệnh đạo ôn hại lúa
(Do nấm Piricularia oryzae Cavara)

Xem Thêm >>

ENALDO 440FS

THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG


Thành phầnImidacloprid 300g + Thiram 120g + Carbendazim 20g/ L)

 Sử dụng: Xử lý hạt giống lúa trừ rầy nâu, bọ trĩ đầu vụ

 

ENOMIL 30SL

 SIÊU TRỢ LỰC 

  

Thành phần:  Trisilosane ethoxylate: 30%
                           Phụ gia đặc biệt:         70% 

Công dụng:  Tăng hiệu lực cho thuốc BVTV   

Xem Thêm >>

banner

VIDEO

CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT

 • ELSIN 20EC

  ELSIN 20EC

   ĐẶC TRỊ RẦY NÂU 

   

   

  Thành phần :   Nitenpyram 20% + Dung môi và Phụ gia đặc biệt: 80%

  Phòng trị: Rầy nâu hại lúa  (Nilaparvata lugens Stal )
   

   

  ELSIN 10EC

  ELSIN 10EC

  ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

   

   

  Thành phần: Nitenpyram: 10%

  Đối tượng phòng trừ:

  1. Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal)
  2. Rầy lưng trắng hại lúa (Sogata furcifera Horvath)
  3. Rệp muội hại đậu (Aphis craccivora Koch )
  4. Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F. )
  5. Bọ nhảy hại rau cải (Phyllotreta striolata F. )

   

   

  ELSIN 600 WP

  ELSIN 600 WP

  ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

   


  Thành phần:   Nitenpyram 60% + Phụ gia đặc biệt 40%

  Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal)

   

   

HÌNH ẢNH CÔNG TY

Thống kê truy cập

Đang Truy Cập : 1

Tổng Truy Cập :21189