Công ty CP ENASA VIỆT NAM

0919.879.981 - 0837 528286 - 0837 528289

Địa chỉ: 129 Đường số 8, KP7.P.Bình Hưng Hòa B, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

ELSIN 600 WP

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60% + Phụ gia đặc biệt 40%

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

ELSIN 20EC

 ĐẶC TRỊ RẦY NÂU 

 

 

Thành phần :   Nitenpyram 20% + Dung môi và Phụ gia đặc biệt: 80%

Phòng trị: Rầy nâu hại lúa  (Nilaparvata lugens Stal )
 

 

EBATO 160SC

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần:  Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

Phòng trị:
Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)
Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)

 

 

ECASI 20EC

ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

 

Phòng trừ:  rệp sáp (giả) (Pseudococus sp., Planococcus sp.)

hại trên cà phê  (đồng thời hại cây ăn quả và nhiều loại cây trồng khác)

 

Thành phần:  
Chlorpyrifos ethyl: 2%, Acetamiprid: 18%
Dung môi và phụ gia rất đặc biệt: 80%


 

 

ELINCOL 12ME

THUỐC SÂU SINH HỌC

 

Thành phần: Azadirachtin 1000 ppm + (Abamectin 6 g + Emamectin benzoate 5 g) / L

Phòng trừ:
Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens
F.)
Sâu cuốn lá hại lúa (Cnaphalocrocis medinalis
Guenée)
Nhện  (nhện đỏ, nhện gỉ sắt) hại cam (Panonychus citri
McGregor, Phyllocoptruca oleivora Ashmead)

 

 

Xem Thêm >>

EFIGO 333SC

 ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ LÚA 

 

Thành phần: Chlorothalonil 302 g + Metalaxyl 30 g + Cymoxanil 1 g / L

Phòng trừ : Bệnh vàng lá chín sớm trên lúa  (Do nấm Gonatophrgamium sp.)  

Đang đăng ký:

Phòng trừ bệnh sương mai hại cà chua và bệnh chết nhanh hại hồ tiêu (do nấm Phytophthora spp.) 

            

 

 

 

ENSINO 365 SC

ĐẶC TRỊ  BỆNH ĐẠO ÔN
 
Thành phần:  
Tricyclazole 350 g +  Hexaconazole 10g  + Difenoconazole 5g / L

Phòng trừ:  bệnh đạo ôn hại lúa
(Do nấm Piricularia oryzae Cavara)

ENSINO 400 SC

ĐẶC TRỊ 3 BỆNH HẠI LÚA 

 

 

Thành phần Tricyclazole 300g + Hexaconazole 63g + Difenoconazle 37g / L

Phòng trừ:
Một số bệnh chính trên lúa và cà phê
1. Bệnh đạo ôn/ lúa ( Pyricularia  oryzae  Cavara)
2. Bệnh đốm vằn/ lúa ( Rhizoctonia solani Kuhn )
3. Bệnh lem lép hạt/ lúa ( gây bởi các nấm  Curvularia spp . , Bipolaris oryzae , Fusarium sp.,...)
4. Bệnh Gỉ sắt/ Cà phê (Hemelia vastatrix Berk et Broome )

 

 

Xem Thêm >>

ENOMIL 30SL

 SIÊU TRỢ LỰC 

  

Thành phần:  Trisilosane ethoxylate: 30%
                           Phụ gia đặc biệt:         70% 

Công dụng:  Tăng hiệu lực cho thuốc BVTV   

ENALDO 440FS

THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG


Thành phầnImidacloprid 300g + Thiram 120g + Carbendazim 20g/ L)

 Sử dụng: Xử lý hạt giống lúa trừ rầy nâu, bọ trĩ đầu vụ

 

Xem Thêm >>

VIDEO

CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT

 •    ENOMIL 30SL

  ENOMIL 30SL

   SIÊU TRỢ LỰC 

    

  Thành phần:  Trisilosane ethoxylate: 30%
                             Phụ gia đặc biệt:         70% 

  Công dụng:  Tăng hiệu lực cho thuốc BVTV   

  ENALDO 440FS

  ENALDO 440FS

  THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG


  Thành phầnImidacloprid 300g + Thiram 120g + Carbendazim 20g/ L)

   Sử dụng: Xử lý hạt giống lúa trừ rầy nâu, bọ trĩ đầu vụ

   

  EFIGO 333SC

  EFIGO 333SC

   ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ LÚA 

   

  Thành phần: Chlorothalonil 302 g + Metalaxyl 30 g + Cymoxanil 1 g / L

  Phòng trừ : Bệnh vàng lá chín sớm trên lúa  (Do nấm Gonatophrgamium sp.)  

  Đang đăng ký:

  Phòng trừ bệnh sương mai hại cà chua và bệnh chết nhanh hại hồ tiêu (do nấm Phytophthora spp.) 

              

   

   

   

HÌNH ẢNH CÔNG TY

Thống kê truy cập

Đang Truy Cập : 16

Tổng Truy Cập :29713